Sayfalar

15 Haziran 2009 Pazartesi

Gösteri Toplumu - Guy Debord

Kitap tanıtımı ve yorum özeti

Kaynak: Virgül, 2009, Ocak

Kitap
: Gösteri Toplumu, Guy Debord, çev. Ayşen Ekmekçi, 2006, 256s., Ayrıntı

Anahtar kelimeler
: Modern kitle turizmi, Sürüklenme, Saptırma, Yabancılaştırmalar toplumu, Mal fetişizmi kuramı

Yorum özeti bu yazıda gelecek hafta sizlerle olacak demiştik, işte sözümüzü tutuyoruz:

Debord'ın izinde "Durumcu Hareketi" anlamak üzere yola koyulunca, bu kuramsal bakış [5] sayesinde servet toplumunun aşırılıklarından gün geçtikçe, daha da tiksinir hale geliyoruz.

Kapitalist gösterinin bir parçası olan "Modern kitle turizmi"nin bizdeki yansımalarına, kısaca şu göndermelerle pek çok tarihsel örneklerle karşılaşmış toplumsal hafızamızdaki yerlerini tazeleyerek ışık tutabiliriz. [1] [2]

Bu "psikocoğrafya" baskısı altındaki toplumda oluşan davranış şekillerine [3] karşın ve oyunbaz-yapıcı bir tavırla kazanılabilecek yeni bir farkındalık için çeşitli [4] ortak çalışma alanları yaratmanın üzerinde durulmaya değer bir konu olduğunu görüyoruz.

Dergideki makaleden "Kendi hakikatine yabancılaşmış toplumun tarihsel anına tanıklık eden gösteri gerçeğin zamansal kullanımından başka bir şey değildir." yorumu, gösteri sanatlarının [4] [6] yaşayışında ve aslında İstanbul'da son dönem iDans etkinliklerinde [6] "zaman" temasının da konu edilişindende anlaşılabileceği gibi, göze çarpan farklı benzer yansımalarla (eserin tartışılmaz güncelliğine paralel) büyük bir önem taşımaktadır.

Kaynaklar: Aşağıdaki gibi çeşitli uygulama alanlarını işaret etmekte olan siteler, gündeme dair güncel yorumlarıyla her zaman izlenebilmektedir.

[1] Tezler sitesinde (ele alınan bir konu olarak "ayrıcalıklı imar hakları" ile ele geçirilmiş sit alanlarının etkileşim bölgelerindeki taşınmaz mülkler üzerinde göz tırmalayan gökdelenler,..)(Gökkafes, Park otel), (İstanbul'a 2 Four Seasons oteli.) http://tezler.blogspot.com/

[2]
KültürTabiat (Doğa katliamları), http://kulturtabiat.blogspot.com/ YinelenebilirEnerji (Nükleer teknolojiye yönelişler) ve İstanbul (Ortaköy'de tarihi bir yalı) sitelerinde

[3] Kültürlerarası etkileşimin tarihsel etkileriyle sosyodrama, bireysel ve toplumsal hafızanın karşılaştığı çalışma alanı olarak
Psikodrama sitesi http://psikodrama.blogspot.com/

[4] Spontanite tiyatrosunu geliştiren bir esin kaynağı olarak Doğaçlamalar sitesi ve buna altlık olan sanatsal araştırma birikimlerinin yarattığı heves ile başlatılan
http://tiyatroda.blogspot.com/ sitesi

[5] "Durumcu Hareket"kapitalizmin yıkımlarını anlamak üzere sol sitesi
http://sol-ol.blogspot.com/


[6] Gösteri (performans) sanatlarının yakından izlenildiği şekilde ve en kapsamlı derinlikle ele alındığı ilk sitelerden biri olarak http://cumhurkocalar-dans.blogspot.com/ sitesi

üzerinden benzer yansımalar sürekli konu edildiğinden belki daha ayrıntılı okunabilecektir.

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar

Kitaplar Yazarlar Okuma Yorum Özet Yayın Kütüphane Kaynak Cumhur KOCALAR İSTANBUL TURKEY

Psikodrama Grup Terapi Psikoloji Okul Eğitim Tiyatro An Felsefesi Cumhur Kocalar İstanbul Turkey